PROJEKTI

Projekti
Centar za istraživanje gljiva "Russula"  je radio i provodio nekoliko projekata:
- Istraživanje gljiva na području Parka prirode "Papuk" - 2022.godine
- Istraživanje gljiva na području Parka prirode "Papuk" - 2021.godine;
- Istraživanje nadzemnih gljiva na zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije -
2021.godine;
- Istraživanje ljekovitih gljiva na zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije - 2020.godine;
-Izvještaj o istraživanje podzemnih gljiva na zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije -
2019.godine;
- Istraživanje gljiva na Jamaričkom brdu - 2019.godine;
- Istraživanje podzemnih gljiva na zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije - 2018.
godine;
- Istraživanje nadzemnih i podzemnih gljiva na zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske
županije - 2018. godine;
- Istraživanje gljiva na području grada Novska - 2018.godine;
- Istraživanje orhideja na području grada Novska - 2018.godine;
- Istraživanje gljiva na travnjačkim staništima na području Parka prirode Lonjsko polje -
2017.godine;
- Istraživanje podzemnih gljiva na zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije - 2017.
godine;
- Istraživanje nadzemnih i podzemnih gljiva na zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske
županije - 2017. godine;
- Istraživanje gljiva u Parku prirode Lonjsko polje - 2016.godine.
- Organizacija i sprovedba FungiFest-a u Parku prirode Lonjsko polje Prijamni centar Repušnica
zajedno s Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje i Gradom Kutinom;
- Predavanje o vrganjevkama (Boletaceae) u Lekeniku;
- Predavanja o jestivim, otrovnim i ljekovitim gljivama u suradnji s LAG Zrinska gora - Turopolje za
stanovništvo i članove udruga gljivara iz Siska i Gline;
- Predavanje o podzemnim gljivama na Međunarodnoj konferenciji na temu prirodne baštine u
sklopu EU projekta koja se održala u Interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici.


PROJEKTI

Centar za istraživanje gljiva "Russula" trenutno provodi sljedeće projekte:

  1. Izrada i predaja projektne dokumentacije u svezi natječaja Europskih strukturnih i investicijskih fondova za provedbu tipa operacija 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" za uspostavu, izgradnju i uređenje Poučne staze gljiva i orhideja;

  2. Istraživanje gljiva na području Parka prirode Papuk;

  3. Istraživanje gljiva na zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije;

  4. Pripreme za organizaciju FungiFesta-a u Parku prirode Lonjsko polje.

Predstavljanje Istraživanja nadzemnih i podzemnih gljiva na zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije 25.04.2018. godine u Centru za prirodu u Radoboju

IZRADA STRANICE ivanbudjinski@gmail.com © 2018 CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE GLJIVA "Russula" | Sva prava zadržana
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti