PROJEKTI

Centar za istraživanje gljiva "Russula" je radio i provodio nekoliko projekata:

 1. Istraživanje gljiva na šumskim staništima na području Parka prirode Lonjsko polje;

 2. Istraživanje gljiva na travnjačkim staništima (pašnjaci i livade košanice) na području Parka prirode Lonjsko polje;

 3. Istraživanje nadzemnih i podzemnih gljiva na zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije;

 4. Istraživanje podzemnih gljiva na zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije;

 5. Istraživanje ljekovitih gljiva na zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije;

 6. Organizacija i sprovedba FungiFest-a u Parku prirode Lonjsko polje Prijamni centar Repušnica zajedno s Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje i Gradom Kutinom;

 7. Predavanje o vrganjevkama (Boletaceae) u Lekeniku;

 8. Predavanja o jestivim, otrovnim i ljekovitim gljivama u suradnji s LAG Zrinska gora - Turopolje za stanovništvo i članove udruga gljivara iz Siska i Gline;

 9. Predavanje o podzemnim gljivama na Međunarodnoj konferenciji na temu prirodne baštine u sklopu EU projekta koja se održala u Interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici.


PROJEKTI

Centar za istraživanje gljiva "Russula" trenutno provodi sljedeće projekte:

 1. Izrada i predaja projektne dokumentacije u svezi natječaja Europskih strukturnih i investicijskih fondova za provedbu tipa operacija 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" za uspostavu, izgradnju i uređenje Poučne staze gljiva i orhideja;

 2. Istraživanje gljiva na području Parka prirode Papuk;

 3. Istraživanje gljiva na zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije;

 4. Pripreme za organizaciju FungiFesta-a u Parku prirode Lonjsko polje.

Predstavljanje Istraživanja nadzemnih i podzemnih gljiva na zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije 25.04.2018. godine u Centru za prirodu u Radoboju

IZRADA STRANICE ivanbudjinski@gmail.com © 2018 CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE GLJIVA "Russula" | Sva prava zadržana
Izradio Webnode
Izradite web-stranice besplatno!