O NAMA

Centar za istraživanje gljiva "Russula" je osnovan 22.04.2016.godine u cilju promicanja, razvitka i unapređenja:

  • znanstveno-istraživačkog rada i organiziranja ekspedicija u području istraživanja gljiva
  • popularizacije gljivarstva
  • umrežavanja i međunarodne stručne suradnje u području gljivarstva i mikologije
  • stručnog osposobljavanja u području gljivarstva i mikologije
  • razvijanja svijesti kod građana o zaštiti i očuvanju gljiva
  • razvijanje svijesti kod građana o zaštiti i očuvanju prirode
  • informiranje javnosti o zaštiti i očuvanju gljiva i zaštiti i očuvanju prirode koristeći sredstva javnog priopćavanja

Centar za istraživanje gljiva "Russula" ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku, političku ili bilo koju drugu diskriminaciju i kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi su:

- Izrada projekata u svezi istraživanja gljiva i provedba istih na području Republike Hrvatske posebno u nacionalnim parkovima, parkovima prirode, zaštićenim područjima kao i na određenim mikološki zanimljivim lokalitetima,

- Izrada projekata o istraživanju brojnosti gljivljih vrsta Republike Hrvatske posebno u nacionalnim parkovima, parkovima prirode, zaštićenim područjima kao i na određenim mikološki zanimljivim lokalitetima i provedba istih;

- Na osnovi navedenih istraživanja napraviti podatkovnu podlogu a u svrhu izrade planova o zaštiti gljiva, zaštiti prirodne baštine i biološke raznolikosti;

- Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara;

- Organiziranje znanstveno-istraživačkih ekspedicija na području istraživanja gljiva

- Organiziranje turističko-vodičkih ekspedicija u području gljivarstva i mikologije

- Zaštita okoliša i prirode;

- Izdavanje knjiga, stručnih časopisa, publikacija i izrada WEB aplikacija a u svrhu edukacije iz područja mikologije i gljivarstva;

- Međunarodna suradnja u području gljivarstva i mikologije;

- Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje;

- Organiziranje stručnih predavanja i tečaja iz područja gljivarstva;

- Očuvanje prirode;

- Očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora;

- Očuvanje prirodne baštine;

- Zaštita okoliša;

- Zaštita i održivo korištenje šuma;

- Zaštita gljiva.


AKTIVNOSTI

Uz svakodnevnu edukaciju, Centar za istraživanje gljiva "Russula" trenutno provodi tri istraživanja gljiva i izradu elaborata za iste. Osim istraživačkih projekata, Centar za istraživanje gljiva "Russula" u suradnji s Gradom Kutinom, Turističkom zajednicom grada Kutine i Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje, jednom godišnje organizira i manifestaciju pod nazivom "Festival gljiva u Parku prirode Lonjsko polje" koja se održava krajem devetog ili početkom desetog mjeseca u Prijamnom centru u Repušnici. Osim trenutnih aktivnosti, u pregovorima smo i za druge projekte sa Sisačko-moslavačkom županijom, Gradom Novska i Gradom Garešnica.

IZRADA STRANICE ivanbudjinski@gmail.com © 2018 CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE GLJIVA "Russula" | Sva prava zadržana
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti